ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด ถือกำเนิดจากการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายกล้วยไม้ตัดดอกส่งออกไปยังทวีปเอเซีย ยุโรป อเมริกา ตะวันออก
กลางกว่า 15 ประเทศในนามบริษัทรอยัลออร์คิด เทรดดิ้ง จำกัด และได้ปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินธุรกิจจากความต้องการของลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพการนำเข้า และส่งออกสินค้าจากนานาประเทศ กลุ่มผู้ก่อตั้งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็นผู้นำด้านบริการจัดซื้อจัดหาสินค้ากลุ่ม MRO (Maintenance Repair Operating) ให้แก่ลูกค้ากลุ่มภาคการผลิตและบริษัทองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศจากความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพ ผู้บริหารจึงเล็งเห็นว่าการบริการอย่างครบวงจร (Supply Chain) จะเป็นการตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดในการลดต้นทุนให้แก่ลูกค้า ดังปณิธานของบริษัท คือ เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาและเสริมสร้างธุรกิจของลูกค้าได้เติบโตและยั่งยืนร่วมกัน

ปัจจุบันบริษัท ไอมาร์เก็ด (ไทยแลนด์) จำกัด มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนกว่า 45 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับอัตราการเจริญเติบโตของกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มขึ้น มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนเอกชัย เขตบางขุนเทียน และคลังสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ ซอยเทียนทะเล 20 บางขุนเทียน และบางพลี สมุทรปราการ มีพื้นที่ให้บริการกว่า 8,500 ตร.ม. รวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ

2016

ก่อตั้งบริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด ให้บริการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม (MRO)

 

2017

เริ่มผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจสื่อสาร รายใหญ่ของประเทศ (บริษัท ซัมซุงประเทศไทย จำกัด)

2017

ผู้แทนจำหน่าย และกระจายสินค้า Food and Beverage ระดับแนวหน้าจากประเทศเกาหลี

2019

เพิ่มสายการผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล

2020 – 2022

ขยายกลุ่มสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคทั้งนำเข้า และส่งออก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น อีกทั้งยังขยายการบริการ ในส่วนของสินค้าส่งเสริมการขายให้กับแบรนด์ ที่เป็น Corporate ในสัดส่วนที่มากขึ้น

2023

ร่วมทุนกับ บริษัท KNA ซึ่งเป็นบริษัทอันดับ 1 ในประเทศเกาหลี ที่มีนวัตกรรมในการผลิตหน้ากากอนามัยคุณภาพดี มีประสิทธิภาพ ออกสู่ตลาดไทย และประเทศเพื่อนบ้านในราคาย่อมเยาว์

2024

ตอบโจทย์ในโลก Transformation กับ Fulfillment Service และ Platform Market Place มาตรฐานสากลที่รวบรวมสินค้าวัสดุสิ้นเปลือง

 

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 34/16 หมู่ 10 ถนนเอกชัย ซอย16 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
เลขทะเบียนบริษัท : 0105558075201
ปีที่ก่อตั้ง : ปี พ.ศ. 2558
ทุนจดทะเบียน : 45,000,000 บาท
โทรศัพท์ : +66 2416 0259
โทรสาร : +66 2416 0259 ext. 109
Home Page : www.imarketthailand.com

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“สู่การเป็นผู้พัฒนาบริการครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย
พร้อมการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

พันธกิจหลัก

สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ การทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ค่านิยมองค์กร
IMT

Innovation นวัตกรรม

ท้าทายเป้าหมายด้วยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
ดึงพลังของคอมพิวเตอร์ AI เพื่อขจัดอุปสรรค สร้างความสามารถในการแข่งขันเครือข่าย และพันธมิตร เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน

Morality คุณธรรม

ยึดมั่นในความถูกต้อง มีจรรยาบรรณ
ในการปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยคำนึงถึงจริยธรรมวิชาชีพ มนุษยธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส ต่อลูกค้าและสังคม

Teamwork ทำงานเป็นทีม

ร่วมใจทำงานประสานสอดคล้องกัน มีเอกภาพ
ในการทำงานร่วมกัน และทำงานแบบไร้รอยต่อ
มีความยืดหยุ่น คล่องตัวในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อความสำเร็จที่ดีกว่า

สารจากผู้บริหาร

กว่า 7 ปีที่บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) ได้ก่อตั้งขึ้น โดยมุ่งเน้นการขายสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองอุตสาหกรรม (MRO) เพียงอย่างเดียว ในช่วง 4 ปีแรกจากความมุ่งมั่น และตั้งใจ บริษัทฯ ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการบอกต่อของลูกค้า จนสามารถเปิดธุรกิจใหม่อย่างธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าส่งเสริมการขายให้แก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทยทั้งภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ อาทิ Food Panda, Yamaha Motor, Thai Samsung, Sony, การไฟฟ้านครหลวง, สหการประมูล และอีกหลากหลายภาคส่วน อีกทั้งธุรกิจ Food and Beverage โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ดังจากเกาหลีลิขสิทธิ์แท้ในไทย อาทิ Dongwon, Namyang, Seoju และอีกหลากหลายแบรนด์ ผ่านช่องทาง Modern Trade และ Traditional Trade รวมถึงได้รับความไว้วางใจเพื่อเป็นที่ปรึกษา และสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอีกหลากหลายแบรนด์

นับจนถึงวันนี้ บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) ได้เติบโตฝ่ามรสุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิด สงครามรัฐเซีย ยูเครน ตามด้วยพิษเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ยืนหยัดสู้วิกฤตซ้อนวิกฤต ด้วยปฏิญาณที่มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เราตระหนัก ถึงความสำคัญในการเรียนรู้ทั้ง Hard skill, Soft skill อีกทั้งใส่ใจการปรับตัวให้เข้ากับนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะของทีมงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอ

จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) ไม่หยุดอยู่แค่ธุรกิจในประเทศ เราเล็งถึงโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ที่ตอบสนองตลาดโลก ด้วย Platform Ecommerce ที่เชื่อมผู้ซื้อและผู้ขายทั่วโลกเข้าด้วยกัน เราวางแผนจะนำสินค้าท้องถิ่น และสินค้าเกษตรของไทยผลักดันเข้าสู่ตลาดโลก ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติที่มองหาโอกาสลงทุนนตลาดประเทศไทย ให้ได้มีที่ปรึกษา และผู้ช่วยเส้นทางลัด ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถทำธุรกิจให้เติบโต และประสบความสำเร็จได้ในไทย

ในนามของคณะกรรมการบริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณครอบครัวของไอมาร์เก็ตทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ ลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้ความเชื่อมั่นว่า บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน


นางจุฑาทิพ คิม
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) จำกัด

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

บริษัท ไอมาร์เก็ต(ไทยแลนด์) จำกัด

34/16 หมู่ 10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150

+66(0)24160259

admin@imarketthailand.com

ธุรกิจของเรา

Food and Beverage
Premium Product
MRO Product
Service Business