ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง อัตรา แผนก ประกาศเมื่อ รายละเอียด
ผู้จัดการบัญชีและการเงิน 1 บัญชีและการเงิน 03/08/2023
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 จัดซื้อ 03/08/2023
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ฝ่ายการตลาด 03/08/2023
Tradittional Trade 1 ฝ่ายขาย 03/08/2023
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 1 ฝ่ายขาย 03/08/2023
Sale Manager 1 ฝ่ายขาย 03/08/2023
Graphic Designer 1 ฝ่ายการตลาด 03/08/2023
Product Development 1 ฝ่ายขาย 03/08/2023
Marketing Officer 1 ฝ่ายการตลาด 03/08/2023
ช่างคุมเครื่องจักร 1 ฝ่ายผลิต 03/08/2023

บริษัท ไอมาร์เก็ต(ไทยแลนด์) จำกัด

34/16 หมู่ 10 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150

+66(0)24160259

admin@imarketthailand.com

ธุรกิจของเรา

Food and Beverage
Premium Product
MRO Product
Service Business